• banner1
 • banner2
 • banner3
 • BIZ hakda

Kompaniýa hakda

Hytaýyň dongguan şäherinde ýerleşýän “Dongguan Caihuan Paper Co., Ltd.” 25 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan professional gaplama we çaphana zawodydyr.Sowgat gutusy, gasynlanan guty , bukulýan guty, gaplama gutusy we kagyz halta ýaly kagyz gaplamalarynda ýöriteleşdik.

Has giňişleýin gör

hyzmatlarymyz

Tejribeli we hyjuwly ulanyjy interfeýs dizaýneri, özara täsir dizaýny fon.

 • Güýçli meýilleşdiriş güýji

  Güýçli meýilleşdiriş güýji

  Müşderiniň gaplama gutularyna bolan islegini çuňňur öwrenmek, marka gaplamasyny we kanagatlanarly hil zerurlyklaryny döretmek üçin berk meýilnamalaşdyrmak we önümiň döredijilik düşünjesine laýyklykda sarp edijileri haýran galdyrmak, önümiňizi önümçiligiň öň tarapynda goýuň.

 • Asyl dizaýn

  Asyl dizaýn

  Köp ýyllyk önümçilik tejribesi üçin gaplama dizaýny we önümçiligi bilen meşgullanýan dizaýnerler, ýeke-täk hyzmat, müşderileriň saýlamagy üçin dürli dizaýn gaplama gutularyny üpjün etmek üçin, müşderini tanamak biziň maksadymyzdyr.

 • Doly gonuş hyzmaty

  Doly gonuş hyzmaty

  Müşderileriň bahasy we bir bitewi hyzmaty üpjün etmek, müşderiler üçin ýeňiş gazanmak üçin müşderileriň gaplama gutulary, bellikleri we beýleki çözgütleri bar.

önümlerimiz

Satuwdan soň hyzmat bermäge söz berýäris, soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

ynamdar hyzmatdaşlar

 • şahadatnama (1)
 • şahadatnama (2)
 • şahadatnama (3)
 • şahadatnama (4)
 • şahadatnama (5)
 • şahadatnama (6)
 • şahadatnama (7)
 • şahadatnama (8)
 • şahadatnama (9)
 • şahadatnama (10)