• Gaplamak gutusy
 • gaplaýyş gutusy zawody
 • kagyz gaplamak
 • Dongguan Caihuan kagyzy

Kompaniýa hakda

Hytaýyň dongguan şäherinde ýerleşýän “Dongguan Caihuan Paper Co., Ltd.” 25 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan professional gaplaýyş we çaphana zawodydyr.Paperaly kagyz gaplamakda ýöriteleşdiksowgat gutusy, gasynlanan guty,buklama gutusy,gaplama gutusywekagyz sumka.

Zawodymyzda 350-den gowrak ökde işçi, 10 önümçilik liniýasy we 2 hünär synag laboratoriýasy bar.Şu wagta çenli 100 dünýäniň 100-den gowrak markasy bilen hyzmatdaşlyk etdik.Kompaniýamyzyň ýörelgesi ilki bilen hil, ilki bilen hyzmat we adamlara gönükdirilen.Satuwdan soň hyzmat bermäge söz berýäris, soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Has giňişleýin gör

hyzmatlarymyz

Tejribeli we hyjuwly ulanyjy interfeýs dizaýneri, özara täsir dizaýny fon.

 • Güýçli meýilleşdiriş güýji

  Güýçli meýilleşdiriş güýji

  Müşderiniň gaplama gutularyna bolan islegini çuňňur öwrenmek, marka gaplamasyny we kanagatlanarly hil zerurlyklaryny döretmek üçin berk meýilnamalaşdyrmak we önümiň döredijilik düşünjesine laýyklykda sarp edijileri haýran galdyrmak, markaňyzy pudagyň öň tarapynda goýuň.

 • Asyl dizaýn

  Asyl dizaýn

  Köp ýyllyk önümçilik tejribesi üçin gaplama dizaýny we önümçiligi bilen meşgullanýan, dizaýnerler ýeke-täk hyzmat, müşderileriň saýlamagy üçin dürli dizaýn gaplama gutularyny hödürlemek üçin, müşderini tanamak biziň maksadymyzdyr.

 • Doly gonuş hyzmaty

  Doly gonuş hyzmaty

  Müşderileriň bahasy we bir nokatly hyzmaty hödürlemek, müşderiler üçin ýeňiş gazanmak üçin müşderileriň gaplama gutulary, bellikleri we beýleki çözgütleri bar.

önümlerimiz

Satuwdan soň hyzmat bermäge söz berýäris, soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

ynamdar hyzmatdaşlar

 • şahadatnama (1)
 • şahadatnama (2)
 • şahadatnama (3)
 • şahadatnama (4)
 • şahadatnama (5)
 • şahadatnama (6)
 • şahadatnama (7)
 • şahadatnama (8)
 • şahadatnama (9)
 • şahadatnama (10)