Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

BIZ hakda

/ Urt / sebit: Dongguan, Hytaý

Hasaba alyş wagty: 1997

Jemi işgär: 500 adam

Kompaniýanyň görnüşi: Öndüriji

Kompaniýa bölümi: Dizaýn bölümi , önümçilik bölümi, satuw bölümi we satuwdan soňky bölüm

Hasaba alnan maýa

¥ 5 million

Zawod meýdany

Takmynan 20000 m²

Jemi ýyllyk girdeji

, 000 85,000,000

Şahadatnama

ISO9001, FSC, RoHs, SA8000

Biziň kompaniýamyz

Hytaýyň dongguan şäherinde ýerleşýän “Dongguan Caihuan Paper Co., Ltd.” 25 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan professional gaplama we çaphana zawodydyr.Sowgat gutusy, gasynlanan guty , bukulýan guty, gaplama gutusy we kagyz halta ýaly kagyz gaplamalarynda ýöriteleşdik.

Zawodymyzda 350-den gowrak ökde işçi, 10 önümçilik liniýasy we 2 hünär synag laboratoriýasy bar.Şu wagta çenli 100 dünýäniň 100-den gowrak markasy bilen hyzmatdaşlyk etdik.Kompaniýamyzyň ýörelgesi ilki bilen hil, ilki bilen hyzmat we adamlara gönükdirilen.Satuwdan soň hyzmat bermäge söz berýäris, soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

biz hakda (2)

Kompaniýanyň taryhy

1997-nji ýyldaIşimizi diňe 3 adam we maşyn bilen başladyk.

2002-nji ýyldaZawodymyz köp sanly içerki markalar bilen hyzmatdaşlyk edip başlady we zawodyň meýdany 1000m² çenli giňeldi.

2008-nji ýyldaIçerki iş üçin “Dongguan Aomei Printing Co., Ltd.” döredildi.

2014-nji ýyldaIň oňat ösüş çap we gaplaýyş önüm kompaniýasy boldy.Daşary ýurt biznesi üçin hasaba alnan garaşsyz golçur kärhanasy, Dongguan CaiHuan Paper Co., Ltd.

2016-njy ýyldaISO9001, FSC, ISO14001, Disneý önümleriniň önümçiligine ygtyýarnama, BSCI, GMI, ICTI şahadatnamalary we başgalar aldyk.Zawodyň meýdany 10000m² çenli giňelýär.

2018-nji ýyldaKitaplary, depderçeleri, enigma we beýleki kagyz önümlerini öz içine alýarys.

2021-nji ýyldaAlibaba International onlaýn dükanyny guruň.Zawodyň meýdany 20000m² çenli giňelýär.

2022-nji ýyldaDowam etmek.

Kompaniýanyň medeniýeti

biz hakda (1)
biz hakda (3)

Biziň garaýşymyz: belent, ýöne ýere

Hyzmatymyz: ilki hil, ilki bilen hyzmat we adamlara gönükdirilen

Toparymyz:

Garaşsyzlyk - öz borjumyzy ýerine ýetiriň

Hyzmatdaşlyk - umumy gyzyklanmalara tabyn bolan ýerli gyzyklanmalar

Ynam - birek-birege hormat goýmak we duýgudaşlyk